नेपाल सरकार

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

कृषि विभाग

राष्ट्रिय आलु ‚ तरकारी तथा मसलाबाली विकास केन्द्र

तरकारी विउ उत्पादन केन्द्र चापा‚ रुकुम (पश्चिम)


कर्णाली प्रदेशका कृषिमन्त्री श्री विमला के.सी. द्वारा अनुगमन । निरीक्षण.