नेपाल सरकार

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

कृषि विभाग

राष्ट्रिय आलु ‚ तरकारी तथा मसलाबाली विकास केन्द्र

तरकारी वीउ उत्पादन केन्द्र

चाँपा‚ रुकुम (पश्चिम)


text.Telephone

9857824272

सम्पर्क ठेगाना

तरकारी बीउ उत्पादन केन्द्र चाँपा, रुकुम पश्चिम

text.Email

rukumfarm@gmail.com
" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0">