नेपाल सरकार

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

कृषि विभाग

राष्ट्रिय आलु ‚ तरकारी तथा मसलाबाली विकास केन्द्र

तरकारी वीउ उत्पादन केन्द्र

चाँपा‚ रुकुम (पश्चिम)


सूचना तथा समाचारहरु
क्र.सं शीर्षक प्रकाशित मिति प्रकाशक
1 सूचनाको हक सम्बन्धि विवरण सम्बन्धमा । 2080-07-01 View