नेपाल सरकार

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

कृषि विभाग

राष्ट्रिय आलु ‚ तरकारी तथा मसलाबाली विकास केन्द्र

तरकारी विउ उत्पादन केन्द्र चापा‚ रुकुम (पश्चिम)


कर्मचारी विवरण
नाम : किशोरमान श्रेष्ठ
पद : बरिष्ठ बागवानी बिकास अधिकृत
फोन : 9857824272
ई-मेल : shresthakishorman26@gmail.com
नाम : श्री रावेन्द्र प्रताप यादव
पद : बागवानी विकास अधिकृत
फोन : 9857872500
ई-मेल : ravendrapratap734@gmail.com
नाम : टिकाराम ‌ओली
पद : नायव प्राबिधिक सहायक
फोन : 9848061380
ई-मेल : tikaramoli2039@gmail.com
नाम : गीता ओली पुन
पद : खरिदार
फोन : 9847934792
ई-मेल : gitaoli401@gmail.com
नाम : सुसिला शाह
पद : नायव प्राबिधिक सहायक
फोन : 9847999994
ई-मेल : sushilashah975@gmail.com